Đơn vị công tác

- Bệnh viện Vinmec TimeCity, Hà Nội

Thông tin liên hệ

Email: drbuiducphu@gmail.com