Đơn vị công tác

- Học viện Quân Y, Bệnh viện 103, Hà Nội

Thông tin liên hệ

Email: truonggiang.dr@gmail.com