Đơn vị công tác

- Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương

Thông tin liên hệ

Email: honglong.phan14091993@gmail.com

Số điện thoại: 0913304558