Đơn vị công tác

- Nguyên Giám đốc BV Nội tiết Trung ương

Thông tin liên hệ

Email: ngocluongsurgery@yahoo.com

Số điện thoại: 0947488666