Đơn vị công tác

- Phó Hiệu trưởng Trường ĐHYD, ĐHQGHN

Thông tin liên hệ

Email: ykkien@gmail.com

Số điện thoại: 0913509141