Đơn vị công tác

- Nguyên Giám đốc Bệnh viện 103 Học viện Quân Y

Thông tin liên hệ

Email: dangngochung1947@gmail.com

Số điện thoại: 0982001947