Đơn vị công tác

- Tổng Thư ký Hội Tim mạch Việt Nam; Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia – Bệnh viện Bạch Mai

Thông tin liên hệ

Email: hungmpham@gmail.com

Số điện thoại: 00913519417; 0988171717