Đơn vị công tác

- Giám đốc bệnh viện Phổi TW

Thông tin liên hệ

Email: dinhvanluong66@gmail.com

Số điện thoại: 0912187592