Đơn vị công tác

- Viện tim mạch Việt Nam – Bệnh viện Bạch Mai

Thông tin liên hệ

Email: manhcuongclinic@yahoo.com

Số điện thoại: 09192976688