Quay trở lại chi tiết bài báo Đặc điểm điện tâm đồ ở bệnh nhân tăng áp động mạch phổi nhóm I Tải xuống Tải xuống PDF