Quay trở lại chi tiết bài báo Giảm áp thất trái ở bệnh nhân VA ECMO Tải xuống Tải xuống PDF