Quay trở lại chi tiết bài báo Phẫu thuật vá thông liên thất ít xâm lấn ở trẻ em qua đường nách ngang bên phải: Kết quả sớm tại một Trung tâm Tải xuống Tải xuống PDF