Quay trở lại chi tiết bài báo Đánh giá thất phải trên siêu âm tim ở bệnh nhân tăng áp động mạch phổi nhóm I Tải xuống Tải xuống PDF