Hiệu quả và thẩm mỹ của phẫu thuật ít xâm lấn qua đường nách ngang bên phải trong điều trị bệnh lý tim bẩm sinh ở trẻ em

Nguyễn Sinh Hiền1,, Nguyễn Hữu Phong1, Nguyễn Đăng Hùng1, Đặng Quang Đại, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Thị Minh Phương
1 Bệnh viện Tim Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: phẫu thuật ít xâm lấn đường nách ngang bên phải là một trong những lựa chọn điều trị cho nhiều bệnh lý tim bẩm sinh đơn giản. Nó cho thấy nhiều ưu điểm về mặt thẩm mỹ và tính an toàn. Nghiên cứu này nhằm: nhận xét về đặc điểm kỹ thuật và kết quả sớm của phẫu thuật ít xâm lấn đường nách ngang ở trẻ em tại Bệnh viện Tim Hà Nội.


Đối tượng phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt ngang, hồi cứu 156 trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh được phẫu thuật ít xâm lấn qua đương nách ngang tại Bệnh viện Tim Hà Nội từ 1/2022 đến 12/2022.


Kết quả: cân nặng trung bình 12,22 ± 8,67 kg, thấp nhất là 2,6 kg và cao nhất là 51,0 kg. Các bệnh lý được sửa chữa khá đa dạng, bao gồm vá thông liên thất (84BN), thông liên nhĩ lỗ thứ phát (22BN), thông liên thất kèm sửa hẹp ĐRTP (31BN), sửa toàn bộ kênh nhĩ thất bán phần (6BN), sửa toàn bộ thông liên nhĩ thể xoang và bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi bán phần (3BN), vá thông liên nhất và thông liên nhĩ (4BN), cắt màng ngăn nhĩ trái (4BN), sửa van hai lá (1BN), vá thông liên nhĩ và sửa van ĐMP (1BN). Tuần hoàn ngoài cơ thể được đặt trực tiếp qua vết mổ đường nách dài 3,5 – 5,5cm. Thời gian nằm viện sau mổ trung bình 7,34 ± 2,16 ngày, tỉ lệ biến chứng nặng và tử vong tại viện là 0%.  


Kết luận: phẫu thuật ít xâm lấn đường nách ngang bên phải là một cách tiếp cận tốt để sửa chữa nhiều bệnh lý tim bẩm sinh đơn giản ở trẻ em. Phương pháp này đang được áp dụng tại Bệnh viện Tim Hà Nội một cách an toàn và có tính thẩm mỹ rất cao.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Tiete AR, Sachweh JS, Kozlik-Feldmann R, Netz H, Reichart B, Daebritz SH. Minimally Invasive Surgery for Congenital Heart Defects in Paediatric Patients. Thorac Cardiovasc Surg. 2002;50(5):271-275. doi:10.1055/s-2002-34582
2. Gil-Jaurena JM, González-López MT, Pérez-Caballero R, Pita A, Castillo R, Miró L. 15 years of minimally invasive paediatric cardiac surgery; development and trends. Anales de Pediatría (English Edition). 2016;84(6):304-310. doi:10.1016/j.anpede.2015.06.022
3. Schreiber C, Bleiziffer S, Lange R. Midaxillary lateral thoracotomy for closure of atrial septal defects in pre-pubescent female children: Reappraisal of an “old technique.” Cardiology in the young. 2004;13:565-567. doi:10.1017/S1047951103001185
4. Silva L da F da, Silva JP da, Turquetto ALR, et al. Horizontal right axillary minithoracotomy: aesthetic and effective option for atrial and ventricular septal defect repair in infants and toddlers. Braz J Cardiovasc Surg. 2014;29:123-130. doi:10.5935/1678-9741.20140028
5. Hong ZN, Chen Q, Lin ZW, et al. Surgical repair via submammary thoracotomy, right axillary thoracotomy and median sternotomy for ventricular septal defects. J Cardiothorac Surg. 2018;13(1):47. doi:10.1186/s13019-018-0734-5
6. Prêtre R, Kadner A, Dave H, Dodge-Khatami A, Bettex D, Berger F. Right axillary incision: A cosmetically superior approach to repair a wide range of congenital cardiac defects. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 2005;130(2):277-281. doi:10.1016/j.jtcvs.2005.03.023
7. Heinisch PP, Wildbolz M, Beck MJ, et al. Vertical Right Axillary Mini-Thoracotomy for Correction of Ventricular Septal Defects and Complete Atrioventricular Septal Defects. The Annals of Thoracic Surgery. 2018;106(4):1220-1227. doi:10.1016/j.athoracsur.2018.05.003
8. Dave HH, Comber M, Solinger T, Bettex D, Dodge-Khatami A, Prêtre R. Mid-term results of right axillary incision for the repair of a wide range of congenital cardiac defects☆. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery. 2009;35(5):864-870. doi:10.1016/j.ejcts.2009.01.022
9. Nguyen Ly TT. Kết quả phẫu thuật tim hở ít xâm lấn cho trẻ em qua đường mổ dọc theo đường nách giữa bên phải tại Bệnh viện Nhi Trung ương. jcmhch. 2022;(77). doi:10.38103/jcmhch.77.15