Quay trở lại chi tiết bài báo Một số yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị thuốc kháng kết tập tiểu cầu sau 6 tháng can thiệp động mạch vành Tải xuống Tải xuống PDF