Kết quả sớm và trung hạn (1 năm) của phẫu thuật viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn trên van tự nhiên tại Viện Tim mạch Bệnh viện Bạch Mai

Đỗ Phương Anh1,, Phong Ngọc Hùng
1 Bệnh viện Bạch Mai

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: khoảng 50% các bệnh nhân viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn (VNTMNK) cần phẫu thuật, tuy nhiên tỷ lệ tử vong và các biến chứng còn cao trong cả giai đoạn ngay sau mổ cũng như thời gian theo dõi sau mổ.


Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu tỷ lệ tử vong các biến chứng ở bệnh nhân viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn trong giai đoạn sớm (30 ngày đầu) và tới thời  điểm 1 năm sau mổ.


Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 66 BN VNTMNK van tự nhiên được phẫu thuật tại Viện Tim mạch BV Bạch Mai, theo dõi đến thời điểm 1 năm sau mổ. Phương pháp nghiên cứu: hồi cứu, cắt ngang mô tả kết hợp với theo dõi dọc.


Kết quả: Tỉ lệ tử vong trong 30 ngày đầu là 9,1 % , tỷ lệ tử vong thêm sau thời gian 1 năm là 1,7%,  tỷ lệ tử vong cộng dồn đến thời điểm 1 năm sau mổ là 10,6%, tỷ lệ sống còn là 89,4%. VNTMNK tái  phát 1,5%. Các biến chứng hay gặp nhất trong giai đoạn sớm sau mổ:suy thận (9,1%) và tràn dịch màng phổi (9,1%), viêm phổi (6,1%) tai biến mạch não (3%) và block nhĩ thất cấp 3 (1,5%). Theo dõi đến 1 năm có 33,3 % BN phải tái nhập viện do các biến cố về tim mạch.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Gösta B Pettersson, Syed T Hussain, et al. 2019 Current AATS guidelines on surgical treatment of infective endocarditis, Ann Cardiothorac Surg, 8(6): 630–644. DOI: https://doi.org/10.21037/acs.2019.10.05
2. Habib G, Lancellotti P, Antunes MJ, et al. 2015 ESC Guidelines for the management of infective endocarditis: The Task Force for the Management of Infective Endocarditis of the European Society of Cardiology (ESC). Endorsed by: European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS), the European Association of Nuclear Medicine (EANM). European Heart Journal, 36, 3075–3128. DOI: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehv319
3. Abdulhak AAB, Baddour LM, Erwin PJ, Hoen B, Chu VH, Mensah GA, et al.(2014) Global and regional burden of infective endocarditis, 1990-2010: a systematic review of the literature. Glob Heart. 2014;9(1):131-43. DOI: https://doi.org/10.1016/j.gheart.2014.01.002
4. Eagle KA, Guyton RA, Davidoff R et al (2004), ACC/AHA 2004 guideline update for coronary artery bypass graft surgery: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task, Circulation ;111(15):2014. DOI: https://doi.org/10.1161/01.CIR.0000138790.14877.7D
5. Pant S., Patel N.J., Deshmukh A. et al . (2015). Trends in infective endocarditis incidence, microbiology, and valve replacement in the United States from 2000 to 2011. J Am Coll Cardiol, 65(19), 2070-2076. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jacc.2015.03.518
6. Fatima S., Dao B., Jameel A. et al . (2017). Epidemiology of Infective Endocarditis in Rural Upstate New York, 2011 - 2016. J Clin Med Res, 9(9), 754-758. DOI: https://doi.org/10.14740%2Fjocmr3131w
7. F. J. Baumgartner, J. C. Milliken, J. M. Robertson et al. (2007), "Clinical patterns of surgical endocarditis", J Card Surg, 22(1), tr. 32-8. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-8191.2007.00334.x
8. D. J. Marks, C. Hyams, C. Y. Koo et al. (2015), "Clinical features, microbiology and surgical outcomes of infective endocarditis: a 13-year study from a UK tertiary cardiothoracic referral centre", QJM, 108(3), tr. 219-29. DOI: https://doi.org/10.1093/qjmed/hcu188
9. P. Y. Pang, Y. K. Sin, C. H. Lim et al. (2015), "Surgical management of infective endocarditis: an analysis of early and late outcomes", Eur J Cardiothorac Surg, 47(5), tr. 826-32. DOI: https://doi.org/10.1093/ejcts/ezu281
10. A. Dodge, M. Hurni, P. Ruchat et al. (1995), "Surgery in native valve endocarditis: indications, results and risk factors", Eur J Cardiothorac Surg, 9(6), tr. 330-4. DOI: https://doi.org/10.1016/s1010-7940(05)80192-7
11. Murdoch D.R., Corey G.R., Hoen B. et al . (2009). Clinical presentation, etiology, and outcome of infective endocarditis in the 21st century: the International Collaboration on Endocarditis-Prospective Cohort Study. Arch Intern Med, 169(5), 463-473. DOI: https://doi.org/10.1001/archinternmed.2008.603.