Quay trở lại chi tiết bài báo Các biến chứng trong và sau cấy máy tạo nhịp tim điều trị nhịp chậm: Kết quả theo dõi trung hạn Tải xuống Tải xuống PDF