Quay trở lại chi tiết bài báo Kết quả phẫu thuật Rastelli điều trị bệnh teo phổi có thông liên thất Tải xuống Tải xuống PDF