Quay trở lại chi tiết bài báo Phẫu thuật ít xấm lấn qua đường nách phải điều trị bệnh động mạch phổi phải xuất phát bất thường từ động mạch thân cánh tay đầu phải: Báo cáo ca lâm sàng Tải xuống Tải xuống PDF