Phẫu thuật ít xấm lấn qua đường nách phải điều trị bệnh động mạch phổi phải xuất phát bất thường từ động mạch thân cánh tay đầu phải: Báo cáo ca lâm sàng

Đỗ Anh Tiến, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Trần Thủy

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Bất thường xuất phát của động mạch phổi là bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp, chiếm khoảng 0,096% các bệnh tim bẩm sinh1. Tổn thương bao gồm một nhánh động mạch phổi xuất phát bất thường từ động mạch chủ và một nhánh từ thân động mạch phổi2,3, hầu hết bệnh nhân được phẫu thuật tạo hình động mạch phổi qua đường mổ xương ức. Chúng tôi thông báo ca bệnh bất thường xuất phát động mạch phổi phải từ thân động mạch cánh tay đầu, được phẫu thuật thành công qua đường mổ nách phải, không sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Agati S, Sousa CG, Calvaruso FD, et al. Anomalous aortic origin of the pulmonary arteries: Case series and literature review. Ann Pediatr Cardiol. 2019;12(3):248-253. doi:10.4103/apc.APC_89_18.
2. Fontana GP, Spach MS, Effmann EL, Sabiston DC. Origin of the Right Pulmonary Artery from the Ascending Aorta: Annals of Surgery. 1987;206(1):102-113. doi:10.1097/00000658-198707000-00016.
3. Garg P, Talwar S, Kothari SS, et al. The anomalous origin of the branch pulmonary artery from the ascending aorta. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2012;15(1):86-92. doi:10.1093/icvts/ivs110.
4. Alhawri K, Alakhfash A, Alqwaee A, et al. Anomalous right pulmonary artery from aorta, surgical approach case report and literature review. J Card Surg. 2021;36(8):2890-2900. doi:10.1111/jocs.15618.
5. Kutsche LM, Van Mierop LH. Anomalous origin of a pulmonary artery from the ascending aorta: associated anomalies and pathogenesis. Am J Cardiol. 1988;61(10):850-856. doi:10.1016/0002-9149(88)91078-8.
6. Abu-Sulaiman RM, Hashmi A, McCrindle BW, Williams WG, Freedom RM. Anomalous origin of one pulmonary artery from the ascending aorta: 36 years’ experience from one centre. Cardiol Young. 1998;8(4):449-454. doi:10.1017/s1047951100007101.
7. Igarashi K, Horimoto M. Origin of the right pulmonary artery from the ascending aorta. Longest survivor without receiving surgical repair. Chest. 1994;105(4):1280-1282. doi:10.1378/chest.105.4.1280.
8. Sanger PW, Taylor FH, Robicsek F, Najib A. AORTIC ORIGIN OF THE RIGHT PULMONARY ARTERY WITH PATENT DUCTUS ARTERIOSUS. Ann Thorac Surg. 1965;1:179-183. doi:10.1016/s0003-4975(10)66740-9.
9. Prifti E, Bonacchi M, Murzi B, et al. Anomalous origin of the right pulmonary artery from the ascending aorta. J Card Surg. 2004;19(2):103-112. doi:10.1111/j.0886-0440.2004.04023.x.
10. Nathan M, Rimmer D, Piercey G, et al. Early repair of hemitruncus: Excellent early and late outcomes. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 2007;133(5):1329-1335. doi:10.1016/j.jtcvs.2006.12.041.
11. Xie L, Gao L, Wu Q, et al. Anomalous origin of the right pulmonary artery from the ascending aorta: results of direct implantation surgical repair in 6 infants. J Cardiothorac Surg. 2015;10:97. doi:10.1186/s13019-015-0307-9.
12. Said SM, Greathouse KC, McCarthy CM, et al. Safety and Efficacy of Right Axillary Thoracotomy for Repair of Congenital Heart Defects in Children. World J Pediatr Congenit Heart Surg. 2023;14(1):47-54. doi:10.1177/21501351221127283.