Ngày xuất bản: 28/10/2023

Bài báo

Kết quả điều trị ngoại khoa chấn thương khí quản cổ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức giai đoạn 2017-2022
Nguyễn Viết Thắng, Vũ Ngọc Tú, Phùng Duy Hồng Sơn
PDF Trích dẫn
Trang: 5-13
Kết quả can thiệp ngược dòng tổn thương tắc mạn tính động mạch chi dưới tại Bệnh viện Tim Hà Nội
Hoàng Minh Lợi, Hoàng Văn, Phạm Hùng Cường
PDF Trích dẫn
Trang: 14-25
Kết quả phẫu thuật Rastelli điều trị bệnh teo phổi có thông liên thất
Đỗ Anh Tiến, Lê Thị Thủy, Nguyễn Trần Thủy
PDF Trích dẫn
Trang: 26-32
Phẫu thuật ít xấm lấn qua đường nách phải điều trị bệnh động mạch phổi phải xuất phát bất thường từ động mạch thân cánh tay đầu phải: Báo cáo ca lâm sàng
Đỗ Anh Tiến, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Trần Thủy
PDF Trích dẫn
Trang: 33-37
Chất lượng cuộc sống người bệnh sau phẫu thuật nội soi toàn bộ vá lỗ thông liên nhĩ
Đỗ Văn Tư, Đỗ Đức Thịnh, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Thanh Tùng, Nguyễn Trần Thủy
PDF Trích dẫn
Trang: 38-46
Điều trị biến chứng thứ phát cầu nối động - tĩnh mạch dùng chạy thận chu kì
Nguyễn Đỗ Nhân, Đỗ Kim Quế
PDF Trích dẫn
Trang: 47-55
Báo cáo 1 trường hợp can thiệp nội mạch điều trị bóc tách động mạch chủ loại B ngực mạn tính tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai
Võ Tuấn Anh , Đặng Hà Hữu Phước
PDF Trích dẫn
Trang: 56-62
Đánh giá kết quả trung hạn điều trị bệnh lý phình động mạch chủ bụng dưới thận tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai
Kiều Minh Sơn, Đỗ Trung Hiếu, Nguyễn Công Tiến, Võ Tuấn Anh
PDF Trích dẫn
Trang: 63-69
Kết quả trung hạn phẫu thuật (Phương pháp Orringer) điều trị ung thư thực quản ngực tại Bệnh viện Thống Nhất
Nguyễn Đỗ Nhân, Đỗ Kim Quế
PDF Trích dẫn
Trang: 70-80