Quay trở lại chi tiết bài báo Kết quả điều trị ngoại khoa chấn thương khí quản cổ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức giai đoạn 2017-2022 Tải xuống Tải xuống PDF