Quay trở lại chi tiết bài báo Điều trị biến chứng thứ phát cầu nối động - tĩnh mạch dùng chạy thận chu kì Tải xuống Tải xuống PDF