Quay trở lại chi tiết bài báo Kết quả trung hạn phẫu thuật (Phương pháp Orringer) điều trị ung thư thực quản ngực tại Bệnh viện Thống Nhất Tải xuống Tải xuống PDF