Quay trở lại chi tiết bài báo Kết quả can thiệp ngược dòng tổn thương tắc mạn tính động mạch chi dưới tại Bệnh viện Tim Hà Nội Tải xuống Tải xuống PDF