Chất lượng cuộc sống người bệnh sau phẫu thuật nội soi toàn bộ vá lỗ thông liên nhĩ

Đỗ Văn Tư, Đỗ Đức Thịnh, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Thanh Tùng, Nguyễn Trần Thủy

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Tổng quan: Phẫu thuật nội soi toàn bộ vá lỗ thông liên nhĩ được áp dụng hiệu quả và thẩm mỹ. Tuy nhiên, cần có những đánh giá cụ thể hơn về chất lượng cuộc sống của người bệnh sau phẫu thuật.


Phương pháp: Từ 06/2022 đến 08/2023, 47 người bệnh sau phẫu thuật nội soi toàn bộ vá lỗ thông liên nhĩ phù hợp được đưa vào nghiên cứu để đánh giá bằng công cụ SF-36 trước và sau phẫu thuật 01 tháng.


Kết quả: 47 người bệnh với độ tuổi trung bình là 38,5 tuổi, trong đó chủ yếu là nữ giới chiếm 72%. Điểm chất lượng cuộc sống chung là ở mức tốt 77,3. Trong đó các điểm về sức khoẻ thể chất và tinh thần đểu cải thiện đáng kể sau phẫu thuật. Nghề nghiệp, tiền sử có bệnh lý khác trước phẫu thuật và biến chứng phẫu thuật có liên quan đến CLCS chưa tốt sau phẫu thuật vá thông liên nhĩ nội soi toàn bộ với OR lần lượt là 0,72(0,52 – 0,99); 0,24(0,06 – 0,98); 0,08 (0,01 -0,78), với p<0,05 có ý nghĩa thống kê.


Kết luận: Chất lượng cuộc sống của người bệnh sau phẫu nội soi toàn bộ vá thông liên nhĩ cải thiện rõ rệt. Nghề nghiệp, tiền sử có bệnh lý đồng mắc, có biến chứng sau phẫu thuật là một số yếu tố liên quan.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Geva T, Martins JD, Wald RM. Atrial septal defects. Lancet. 2014;383(9932):1921-32.
2. Ma ZS, Yin QY, Dong MF, Feng ZY, Wang LX. Quality of life in patients undergoing totally thoracoscopic closure for atrial septal defect. The Annals of thoracic surgery. 2011;92(6):2230-4.
3. Tang Y, Wu Y, Zhu J, Liu X, Zhou J, Huang H, et al. Total endoscopic repair of atrial septal defect under on-pump beating heart. Journal of thoracic disease. 2018;10(12):6557-62.
4. Dang QH, Le NT, Nguyen CH, Tran DD, Nguyen DH, Nguyen TH, et al. Totally Endoscopic Cardiac Surgery for Atrial Septal Defect Repair on Beating Heart Without Robotic Assistance in 25 Patients. Innovations (Philadelphia, Pa). 2017;12(6):446-52.
5. Sun K-P, Xu N, Huang S-T, Chen L-W, Cao H, Chen QJJoIS. Comparison of short-term quality of life between percutaneous device closure and surgical repair via median sternotomy for atrial septal defect in adult patients. 2021;34(11):1223-30.
6. Apers S, Kovacs AH, Luyckx K, Thomet C, Budts W, Enomoto J, et al. Quality of Life of Adults With Congenital Heart Disease in 15 Countries: Evaluating Country-Specific Characteristics. Journal of the American College of Cardiology. 2016;67(19):2237-45.
7. Eren NK, Kırdök AH, Kılıçaslan B, Kocabaş U, Düzel B, Berilgen R, et al. Quality of life of patients with atrial septal defect following percutaneous closure. Cardiology in the young. 2015;25(1):42-6.
8. Liu G, Qiao Y, Ma L, Ni L, Zeng S, Li Q. Totally thoracoscopic surgery for the treatment of atrial septal defect without of the robotic Da Vinci surgical system. Journal of cardiothoracic surgery. 2013;8:119.
9. El-Chouli M, Meddis A, Christensen DM, Gerds TA, Sehested T, Malmborg M, et al. Lifetime risk of comorbidity in patients with simple congenital heart disease: a Danish nationwide study. European heart journal. 2023;44(9):741-8.