Quay trở lại chi tiết bài báo Chất lượng cuộc sống người bệnh sau phẫu thuật nội soi toàn bộ vá lỗ thông liên nhĩ Tải xuống Tải xuống PDF