Báo cáo 1 trường hợp can thiệp nội mạch điều trị bóc tách động mạch chủ loại B ngực mạn tính tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

Võ Tuấn Anh , Đặng Hà Hữu Phước

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mở đầu: Bóc tách động mạch chủ loại B mạn tính là bệnh có khả năng diễn tiến đến giãn lòng giả, gây nguy cơ vỡ động mạch chủ và đột tử. Can thiệp nội mạch điều trị loại bệnh này đã và đang được thực hiện tại những trung tâm lớn ở Việt Nam. Chúng tôi báo cáo 1 trường hợp can thiệp nội mạch điều trị bóc tách động mạch chủ mạn tính tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.


Báo cáo ca bệnh: Bệnh nhân nam, 76 tuổi, nhập viện vì tình cờ phát hiện trung thất giãn rộng trên X quang, tiền căn đau ngực dữ dội sau xương ức lan sau lưng cách nhập viện 3 tháng. Chụp cắt lớp vi tính cho thấy bóc tách loại B mạn tính, đường kính lỗ vào nguyên phát 16.3 mm, đường kính động mạch chủ lớn nhất là 46.6 x 47.7 mm. Bệnh nhân được thực hiện can thiệp nội mạch, đặt ống ghép Medtronic Valiant Captivia kích thước 40 x 36 x 150 mm, che 1 nửa động mạch dưới đòn trái. Kết quả can thiệp tốt, lòng giả đoạn đầu đã huyết khối hoàn toàn, mạch quay tay trái đập tốt. Bệnh nhân xuất viện ổn định sau can thiệp 4 ngày.


Kết luận: Can thiệp nội mạch điều trị bóc tách động mạch chủ mạn tính tại bệnh viện Đa khoa Đồng Nai có thể được áp dụng bước đầu an toàn và có thể được chỉ định rộng rãi hơn nhằm đem lại lợi ích cho bệnh nhân và thúc đẩy sự phát triển của bệnh viện.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Loskutov, A., et al., Endovascular Management of Chronic Type B Aortic Dissection. Tech Vasc Interv Radiol, 2021. 24(2): p. 100752.
2. Burke, C.R. and J.E. Bavaria, The Role of Thoracic Endovascular Repair in Chronic Type B Aortic Dissection. Semin Thorac Cardiovasc Surg, 2020. 32(1): p. 21-24.
3. Group, J.C.S.J.W., Guidelines for diagnosis and treatment of aortic aneurysm and aortic dissection (JCS 2011): digest version. Circ J, 2013. 77(3): p. 789-828.
4. Fujioka, S., et al., Endovascular Therapy for Chronic Type B Aortic Dissection. Ann Vasc Dis, 2019. 12(4): p. 449-455.
5. Nienaber, C.A., et al., Endovascular repair of type B aortic dissection: long-term results of the randomized investigation of stent grafts in aortic dissection trial. Circ Cardiovasc Interv, 2013. 6(4): p. 407-16.
6. Virtue Registry, I., The VIRTUE Registry of type B thoracic dissections--study design and early results. Eur J Vasc Endovasc Surg, 2011. 41(2): p. 159-66.
7. Dake, M.D., et al., DISSECT: a new mnemonic-based approach to the categorization of aortic dissection. Eur J Vasc Endovasc Surg, 2013. 46(2): p. 175-90.
8. Al-Tawil, M., R. Chikhal, and A. Abdelhaliem, Thoracic endovascular aortic repair for uncomplicated Type B aortic dissection: What is the optimal time window for intervention? J Card Surg, 2022. 37(4): p. 1002-1003.