Quay trở lại chi tiết bài báo Kết quả dài hạn phẫu thuật sử dụng 3 miếng vá điều trị bệnh hẹp trên van động mạch chủ Tải xuống Tải xuống PDF