Quay trở lại chi tiết bài báo Kết quả trung hạn phẫu thuật chuyển vị động mạch điều trị bất thường Taussig - Bing tại Bệnh viện Nhi Trung ương Tải xuống Tải xuống PDF