Quay trở lại chi tiết bài báo Khảo sát đặc điểm mạch máu trên siêu âm trước và sau mổ tạo cầu nối động tĩnh mạch Tải xuống Tải xuống PDF