Quay trở lại chi tiết bài báo Báo cáo một trường hợp bắc cầu động mạch chậu trong kết hợp can thiệp nội mạch điều trị phình động mạch chậu chung hai bên Tải xuống Tải xuống PDF