Báo cáo một trường hợp bắc cầu động mạch chậu trong kết hợp can thiệp nội mạch điều trị phình động mạch chậu chung hai bên

Võ Tuấn Anh1,, Đặng Hà Hữu Phước
1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mở đầu


Phình động mạch chậu chung thường được phát hiện tình cờ qua tầm soát thường quy phình động mạch chủ bụng dưới thận. Bảo tồn động mạch chậu trong giúp tránh thiếu máu ruột và đau cách hồi vùng mông. Phẫu thuật lai kết hợp chuyển vị động mạch chậu trong và đặt ống ghép nội mạch động mạch chủ bụng là một phương pháp có kết quả sớm và dài hạn tốt


Đối tượng – phương pháp nghiên cứu: Báo cáo 1 ca lâm sàng phình động mạch chậu chung 2 bên được điều trị bằng phương pháp phẫu thuật kết hợp can thiệp nội mạch tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai


Kết quả: Bệnh nhân nam, 69 tuổi, được chẩn đoán phình động mạch chậu chung hai bên, tắc động mạch chậu trong bên trái. Được phẫu thuật chuyển vị động mạch chậu trong phải vào động mạch chậu ngoài phải, đặt ống ghép nội mạch động mạch chủ bụng – chậu, nhánh bên phải ra đến động mạch chậu ngoài, nhánh bên trái ra đến động mạch chậu chung. Tình trạng hậu phẫu ổn định, không có biến chứng


Kết luận: Phẫu thuật lai điều trị phình động mạch chủ chậu và phình động mạch chậu chung có kết quả trung hạn và dài hạn khá tốt. Việc triển khai thành công bước đầu kĩ thuật này tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai góp phần phát triển đội ngũ, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương và đem lại lợi ích thiết thực cho người bệnh.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Wang, Y., et al., Growth of common iliac artery aneurysms coexisting with abdominal aortic aneurysms: associated factors and potential role of intraluminal thrombus. Quant Imaging Med Surg, 2020. 10(3): p. 703-712.
2. Mrad, I.B., et al., Endovascular management of an isolated common iliac artery aneurysm: a case report. Pan Afr Med J, 2021. 40: p. 69.
3. Robalo, C., J. Sousa, and A. Mansilha, Internal iliac artery preservation strategies in the endovascular treatment of aortoiliac aneurysms. Int Angiol, 2018. 37(5): p. 346-355.
4. Bosanquet, D.C., et al., Systematic Review and Meta-analysis of the Effect of Internal Iliac Artery Exclusion for Patients Undergoing EVAR. Eur J Vasc Endovasc Surg, 2017. 53(4): p. 534-548.
5. Massiere, B., et al., Outcomes of bell-bottom technique compared to standard endovascular aneurysm repair. Vascular, 2021. 29(6): p. 817-821.
6. Borzsak, S., et al., Midterm Results of Iliac Branch Devices in a Newly Established Aortic Center. Life (Basel), 2022. 12(8).
7. Shutze, R.A., et al., Results of repair of iliac artery aneurysms with the sandwich technique. Proc (Bayl Univ Med Cent), 2017. 30(1): p. 7-10.
8. Gaudric, J., et al., Surgical internal iliac artery preservation associated with endovascular repair of infrarenal aortoiliac aneurysms to avoid buttock claudication and distal type I endoleaks. J Vasc Surg, 2018. 68(6): p. 1736-1743.