Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của hội chứng ngừng thở khi ngủ ở bệnh nhân suy tim Tải xuống Tải xuống PDF