Quay trở lại chi tiết bài báo Kết quả sử dụng “thoraflextm hybrid” điều trị bệnh lý động mạch chủ ngực phức tạp tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Tải xuống Tải xuống PDF