Kết quả sử dụng “thoraflextm hybrid” điều trị bệnh lý động mạch chủ ngực phức tạp tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Phùng Duy Hồng Sơn1,2,3, Lê Hồng Quân4, Nguyễn Hữu Ước3,5,
1 1Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
3 Trường Đại học Y Hà Nội
4 Bệnh viện đa khoa Tâm Anh
5 Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục đích nghiên cứu: Giới thiệu và đánh giá kết quả sử dụng mạch nhân tạo có gắn ống ghép nội mạch ThoraflexTM Hybrid điều trị bệnh lý động mạch chủ ngực phức tạp tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.


Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hồi cứu nhóm bệnh nhân được phẫu thuật sử dụng mạch nhân tạo có gắn ống ghép nội mạch ThoraflexTM Hybrid tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ tháng 01/2021 đến tháng 05/2023.


Kết quả: Có 21 bệnh nhân tham gia nghiên cứu, nam giới: 85,7 %. Tuổi trung bình 58.2  (40-73) tuổi. Tiền sử số bệnh nhân có THA: 19 (90,5%), mổ lại sau mổ lóc ĐMC type A: 02 (9,5%) bệnh nhân. Theo nguyên nhân số bệnh nhân phồng động mạch chủ ngực: 03 (14,3%), lóc ĐMC type A cấp tính: 16 (76,1%), lóc ĐMC type B: 02 (9,5%). Trong đó có 16 trường hợp phải mổ cấp cứu chiếm 76,1%. Tất cả bệnh nhân được phẫu thuật theo một quy trình thống nhất: bảo vệ não bằng tưới máu não chọn lọc hai bên, hạ nhiệt độ vừa 280C, theo dõi bão hòa oxi não bằng máy MASIMO. Thời gian tuần hoàn ngoài cơ thể 137,5  phút; thời gian cặp động mạch chủ 86,3 6 phút; Thời gian ngừng tuần hoàn nửa dưới 25,2  phút; thời gian phẫu thuật 7,7±10,3 giờ. Thời gian rút nội khí quản 7,2  ngày; thời gian nằm hồi sức 18,8  ngày; thời gian nằm viện sau mổ 19,9  6,5 ngày. Có 01 bệnh nhân phải dẫn lưu dịch não tuỷ sau mổ. Không bệnh nhân nào tai biến chảy máu, liệt dây thần kinh quặt ngược trái, mổ lại, tử vong sớm sau mổ.


Kết luận: Kết quả bước đầu cho thấy phẫu thuật sử dụng mạch nhân tạo có gắn ống ghép nội mạch “ThoraflexTM Hybrid” tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là khả thi, cho kết quả tốt, an toàn.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Borst HG, Walterbusch G, Schaps D. Extensive Aortic Replacement using “Elephant Trunk” Prosthesis. Thorac Cardiovasc Surg. 1983;31(1):37-40. doi:10.1055/s-2007-1020290
2. Tan SZCP, Mohammed I, Bashir M. Frozen Elephant Trunk Sizing: A 30,000-Feet Perspective with Thoraflex Hybrid Stent Graft. AORTA. 2022;10(4):182-190. doi:10.1055/s-0042-1756667
3. Tan SZCP, Jubouri M, Mohammed I, Bashir M. What Is the Long-Term Clinical Efficacy of the ThoraflexTM Hybrid Prosthesis for Aortic Arch Repair? Front Cardiovasc Med. 2022;9:842165. doi:10.3389/fcvm.2022.842165
4. Di Marco L, Pantaleo A, Leone A, Murana G, Di Bartolomeo R, Pacini D. The Frozen Elephant Trunk Technique: European Association for Cardio-Thoracic Surgery Position and Bologna Experience. Korean J Thorac Cardiovasc Surg. 2017;50(1):1-7. doi:10.5090/kjtcs.2017.50.1.1
5. Czerny M, Schmidli J, Adler S, et al. Current options and recommendations for the treatment of thoracic aortic pathologies involving the aortic arch: an expert consensus document of the European Association for Cardio-Thoracic surgery (EACTS) and the European Society for Vascular Surgery (ESVS). Eur J Cardiothorac Surg. 2019;55(1):133-162. doi:10.1093/ejcts/ezy313
6. Shrestha M, Pichlmaier M, Martens A, Hagl C, Khaladj N, Haverich A. Total aortic arch replacement with a novel four-branched frozen elephant trunk graft: first-in-man results†. Eur J Cardiothorac Surg. 2013;43(2):406-410. doi:10.1093/ejcts/ezs296
7. TERUMO AORTIC ANNOUNCES US FDA APPROVAL FOR THORAFLEX HYBRID. Terumo Aortic. Published April 20, 2022. Accessed June 11, 2023. https://terumoaortic.com/fda-approval-for-thoraflex-hybrid-device/
8. Wisniewski K, Motekallemi A, Dell’Aquila AM, et al. Single-Center Experience With the ThoraflexTM Hybrid Prosthesis: Indications, Implantation Technique and Results. Front Cardiovasc Med. 2022;9. Accessed July 2, 2023. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcvm.2022.924838
9. K T, A O, A W, et al. The frozen elephant trunk technique: impact of proximalization and the four-sites perfusion technique. Eur J Cardio-Thorac Surg Off J Eur Assoc Cardio-Thorac Surg. 2021;61(1). doi:10.1093/ejcts/ezab295
10. Malvindi PG, Scrascia G, Vitale N. Is unilateral antegrade cerebral perfusion equivalent to bilateral cerebral perfusion for patients undergoing aortic arch surgery? Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2008;7(5):891-897. doi:10.1510/icvts.2008.184184
11. Eusanio MD, Schepens MAAM, Morshuis WJ, et al. Separate grafts or en bloc anastomosis for arch vessels reimplantation to the aortic arch. Ann Thorac Surg. 2004;77(6):2021-2028. doi:10.1016/j.athoracsur.2003.10.094
12. Piperata A, d’Ostrevy N, Busuttil O, Pernot M. How to minimize the circulatory arrest time by using the Thoraflex Hybrid prosthesis: the ‘release and perfuse’ technique. Eur J Cardiothorac Surg. 2022;61(1):235-237. doi:10.1093/ejcts/ezab374