Quay trở lại chi tiết bài báo Rò động mạch chủ - ống tiêu hóa thứ phát sau phẫu thuật thay ống ghép động mạch chủ bụng Tải xuống Tải xuống PDF