Quay trở lại chi tiết bài báo Kết quả phẫu thuật một thì bệnh thông liên thất kèm hẹp eo động mạch chủ ở trẻ sơ sinh Tải xuống Tải xuống PDF