Quay trở lại chi tiết bài báo Báo cáo một trường hợp bít ống ngực bằng dụng cụ tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai Tải xuống Tải xuống PDF