Báo cáo một trường hợp bít ống ngực bằng dụng cụ tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

Võ Tuấn Anh1,, Kiều Minh Sơn1
1 Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mở đầu: Bít tắc ống ngực trong điều trị tràn dịch màng phổi dưỡng chấp là một phương pháp đã được chứng minh an toàn, hiệu quả, ít xâm lấn. Chúng tôi báo cáo một trường hợp can thiệp bít tắc ống ngực bằng dụng cụ thành công tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai


Báo cáo ca bệnh: Bệnh nhân nữ, 32 tuổi, nhập viện vì khó thở và tràn dịch màng phổi phải lượng nhiều. Sau dẫn lưu màng phổi được chẩn đoán xác định tràn dịch dưỡng chấp. Bệnh nhân không đáp ứng điều trị nội khoa, được can thiệp bít tắc ống ngực sau nhập viện 1 tuần. Sau can thiệp, lưu lượng dịch giảm dần và ngưng hẳn sau 3 ngày. Bệnh nhân được rút ống dẫn lưu và xuất viện ở ngày hậu phẫu thứ 5. Không có tai biến, biến chứng sớm nào được ghi nhận trong quá trình nằm viện


Kết luận: Can thiệp bít tắc ống ngực là phương pháp ít xâm lấn, an toàn, ít tai biến và biến chứng. Phương pháp đang dần trở thành lựa chọn đầu tay trong điều trị tràn dịch màng phổi dưỡng chấp,thay thế cho phẫu thuật. Triển khai bước đầu kĩ thuật này tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai giúp giảm tải cho bệnh viện tuyến trên, nâng cao năng lực và uy tín của chuyên ngành lồng ngực tim mạch tại địa phương.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Jun H, Hur S. Interventional Radiology Treatment for Postoperative Chylothorax. Korean J Thorac Cardiovasc Surg. Aug 5 2020;53(4):200-204. doi:10.5090/kjtcs.2020.53.4.200
2. Schmid BP, Gilberto GM, Cunha MJS, et al. The essential role of thoracic duct embolization in management of traumatic iatrogenic chylothorax. J Vasc Bras. 2023;22:e20230101. doi:10.1590/1677-5449.20230101
3. Rudrappa M, Paul M. Chylothorax. StatPearls. 2024.
4. Praveen A, Sreekumar KP, Nazar PK, Moorthy S. Technical Note: Thoracic duct embolization for treatment of chylothorax: A novel guidance technique for puncture using combined MRI and fluoroscopy. Indian J Radiol Imaging. Apr 2012;22(2):89-92. doi:10.4103/0971-3026.101077
5. Bojanapu S, Khan YS. Thoracic Duct Leak. StatPearls. 2024.
6. Courtney M, Ayyagari RR. Idiopathic chylopericardium treated by percutaneous thoracic duct embolization after failed surgical thoracic duct ligation. Pediatr Radiol. Jun 2015;45(6):927-30. doi:10.1007/s00247-014-3182-y
7. Nguyễn Ngọc Cương, Phạm Hồng Cảnh, Lê Tuấn Linh. Đánh giá kết quả nút tắc ống ngực điều trị biến chứng rò dưỡng chấp sau mổ ung thư tuyến giáp. Tạp chí Y học Việt Nam. 2021;137:245 - 251.
8. Ur Rehman K, Sivakumar P. Non-traumatic chylothorax: diagnostic and therapeutic strategies. Breathe (Sheff). Jun 2022;18(2):210163. doi:10.1183/20734735.0163-2021
9. Majdalany BS, Murrey DA, Jr., Kapoor BS, et al. ACR Appropriateness Criteria((R)) Chylothorax Treatment Planning. J Am Coll Radiol. May 2017;14(5S):S118-S126. doi:10.1016/j.jacr.2017.02.025
10. Chen E, Itkin M. Thoracic duct embolization for chylous leaks. Semin Intervent Radiol. Mar 2011;28(1):63-74. doi:10.1055/s-0031-1273941
11. Trần Nguyễn Khánh Chi, Nguyễn Ngọc Cương, Lê Tuấn Linh, Phạm Hồng Cảnh. Giá trị của phương pháp chụp cộng hưởng từ bạch mạch qua hạch bẹn trong chẩn đoán rò ống ngực. Tạp chí Y học Việt Nam. 2021;507:14 - 18.

Các bài báo tương tự

Ông/Bà cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.