Quay trở lại chi tiết bài báo Báo cáo một trường hợp phẫu thuật cắt u quái trung thất khổng lồ tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai Tải xuống Tải xuống PDF