Báo cáo một trường hợp phẫu thuật cắt u quái trung thất khổng lồ tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

Võ Tuấn Anh1,, Nguyễn Thời Hải Nguyên1
1 Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mở đầu: U quái trung thất là một bệnh lý phát triển âm thầm, có thể đạt kích thước lớn mà bệnh nhân không có triệu chứng. Chụp cắt lớp vi tính giúp chẩn đoán xác định và lên chiến lược điều trị phù hợp. Chúng tôi báo cáo một trường hợp phẫu thuật cắt triệt để 1 trường hợp u quái trung thất không trưởng thành.


Báo cáo ca bệnh: Bệnh nhân nam,18 tuổi, nhập viện vì khó thở. Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có cản quang cho thấy một khối u trung thất kích thước 132 x 135 x 200 mm, chiếm gần toàn bộ lồng ngực trái, chèn ép tim, các mạch máu lớn sang phải, gây xẹp gần hoàn toàn phổi trái. Bệnh nhân được phẫu thuật lấy toàn bộ u qua đường giữa xương ức. Kết quả giải phẫu bệnh là u quái không trưởng thành. Quá trình hậu phẫu thuận lợi, bệnh nhân xuất viện ở ngày hậu phẫu 7.


Kết luận: U quái không trưởng thành là một bệnh lý ác tính có tiên lượng lâu dài không tốt. Phẫu thuật là phương pháp điều trị được chứng minh hiệu quả. Kết quả thành công bước đầu trong điều trị tại một bệnh viện tuyến tỉnh góp phần giúp cho nhóm phẫu thuật phát triển kĩ thuật, tiếp tục thực hiện những ca phẫu thuật phức tạp, giúp bệnh nhân không phải di chuyển xa và tiết kiệm chi phí.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Goyal VD, Pahade A, Misra G, Kaira V, Prajapati N. Large mediastinal/thoracic benign teratoma presenting with haemoptysis: Report of a case and review of the literature. Lung India. Mar-Apr 2023;40(2):155-160. doi:10.4103/lungindia.lungindia_198_22
2. Kang J, Mashaal H, Anjum F. Mediastinal Germ Cell Tumors. StatPearls. 2024.
3. Mardani P, Naseri R, Amirian A, et al. Intrapulmonary mature cystic teratoma of the lung: case report of a rare entity. BMC Surg. Sep 14 2020;20(1):203. doi:10.1186/s12893-020-00864-y
4. Wang R, Li H, Jiang J, Xu GJTCR. Incidence, treatment, and survival analysis in mediastinal malignant teratoma population. 2020. 2020;9(4):2492-2502.
5. Cung Văn Công. U quái thành thục lành tính trong trung thất ở bệnh nhi - báo cáo ca bệnh và xem xét tài liệu liên quan. Tạp chí Y học Việt Nam. 2022;522:53-60.
6. Mustafa OM, Mohammed SF, Aljubran A, Saleh WN. Immature mediastinal teratoma with unusual histopathology: A case report of multi-lineage, somatic-type malignant transformation and a review of the literature. Medicine (Baltimore). Jun 2016;95(26):e3378. doi:10.1097/MD.0000000000003378
7. No TH, Seol SH, Seo GW, et al. Benign Mature Teratoma in Anterior Mediastinum. J Clin Med Res. Sep 2015;7(9):726-8. doi:10.14740/jocmr2270w
8. Moraru L, Mitranovici MI, Chiorean DM, et al. Immature Teratoma: Diagnosis and Management-A Review of the Literature. Diagnostics (Basel). Apr 23 2023;13(9)doi:10.3390/diagnostics13091516
9. Tian Z, Liu H, Li S, et al. Surgical treatment of benign mediastinal teratoma: summary of experience of 108 cases. J Cardiothorac Surg. Feb 17 2020;15(1):36. doi:10.1186/s13019-020-1075-8.