Quay trở lại chi tiết bài báo Chẩn đoán và điều trị u cuộn cảnh vùng đầu cổ Tải xuống Tải xuống PDF