Quay trở lại chi tiết bài báo VAI TRÒ CỦA CT-64 LÁT CẮT TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH TIM BẨM SINH Tải xuống Tải xuống PDF