Quay trở lại chi tiết bài báo Chất lượng cuộc sống người bệnh sau ghép tim tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức Download Download PDF