Quay trở lại chi tiết bài báo Trường hợp lâm sàng cải tiến kỹ thuật vòi voi điều trị bệnh động mạch chủ phức tạp tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức Download Download PDF