Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu lợi ích của dây chằng nhân tạo trong sửa van hai lá thoái hóa Download Download PDF