Nghiên cứu lợi ích của dây chằng nhân tạo trong sửa van hai lá thoái hóa

Nguyen Van Nghia

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

 


Tiền cứu hàng loạt ca các trường hợp lâm sàng từ năm 2015 đến năm 2018 trên các số liệu thu thập được từ 27 bệnh nhân được phẫu thuật sửa van hai lá sử dụng dây chằng nhân tạo và khám lại sau phẫu thuật. Kết quả: Sau 2 năm theo dõi, không có trường hợp tử vong, và 96,3% không cần mổ lại. 96,3% trường hợp không hở van hai lá tồn lưu hoặc hở nhẹ; phân suất tống máu tăng sau phẫu thuật, trung bình là 58.22% sau 1 tháng và 61.3% sau 3 tháng; 49.1% trường hợp rung nhĩ trước mổ có nhịp xoang trở lại sau 3 tháng đến 1 năm theo dõi, trong đó 14,8% trường hợp được phẫu thuật Maze kết hợp sửa van; vòng van nhân tạo số 28 chiếm 38.3 %, vòng van số 30 chiếm 22.2%, còn lại là vòng van lớn từ 32, 34, 36. Kết luận: Sử dụng dây chằng nhân tạo trong sửa van hai lá thoái biến mang lại những lợi ích lớn cho bệnh nhân. Ưu điểm của phẫu thuật này giúp cải thiện chức năng thất trái, tăng phân suất tống máu, nhịp xoang trở lại ổn định sau phẫu thuật. Nhờ dây chằng nhân tạo, không cắt bỏ mô van, giúp đặt được vòng van nhân tạo kích thước tối đa phù hợp cho bệnh nhân.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Phạm Nguyễn Vinh (2008), "Hở van hai lá". Siêu Âm Tim và Bệnh Lý Tim Mạch, Nhà Xuất Bản Y Học, Thành Phố Hồ Chí Minh, pp. 63-84.
2. Ngô Chí Hiếu, Đỗ Doãn Lợi (2013), "Nghiên cứu sự thay đổi huyết động, hình thái chức năng thất trái sau phẫu thuật sa van hai lá tại bệnh viện Tim Hà nội". Tạp Chí Y Học Thực Hành, 4, pp. 29-33.
3. Nguyễn Văn Phan (2014), "Kết quả phẫu thuật sửa van hai lá trong bệnh Barlow tại viện tim TP.HCM từ 1994 đến 2012". Tạp chí Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực Việt Nam, 6, pp. 17-23.
4. Chauvaud S et al (2001), "Long-term (29 years) results of reconstructive surgery in rheumatic mitral valve insufficiency". Circulation, 104 (12 Suppl 1), pp. I12-5.
5. David T. E et al (2013), "Chordal replacement with polytetrafluoroethylene sutures for mitral valve repair: a 25-year experience". J Thorac Cardiovasc Surg, 145 (6), pp. 1563-9.
6. Hata H, Fujita T et al (2015), "A 25-year study of chordal replacement with expanded polytetrafluoroethylene in mitral valve repairdagger". Interact Cardiovasc Thorac Surg, 20 (4), pp. 463-8; discussion 468.
7. Kitahara H, Murata M (2016), "Preservation of Mobility of the Posterior Mitral Leaflet After Mitral Valve Repair With Neochordae Using Loop Technique". Circ J, 80 (3), pp. 663-7.
8. Morris J. D, Penner D. A, Brandt R. L (1964), "Surgical Correction of Ruptured Chordae Tendineae". J Thorac Cardiovasc Surg, 48, pp. 772-80.
9. Ragnarsson S, Sjogren J (2014), "Polytetrafluoroethylene neochordae is noninferior to leaflet resection in repair of isolated posterior mitral leaflet prolapse: a multicentre study". Interact Cardiovasc Thorac Surg, 19 (4), pp. 577-83.
10. Shibata T, Kato Y (2015), "Mitral valve repair with loop technique via median sternotomy in 180 patients". Eur J Cardiothorac Surg, 47 (3), pp. 491-6.