Quay trở lại chi tiết bài báo Phẫu thuật bóc lớp trong động mạch cảnh: kinh nghiệm 1200 trường hợp tại một trung tâm Download Download PDF