Quay trở lại chi tiết bài báo Phẫu thuật điều trị thiếu máu mạn tính chi trên: nhân một trường hợp và nhìn lại y văn Download Download PDF